Despre proiect

Slide

Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS) desfășoară în perioada 01.11.2020 - 31.10.2022 proiectul „Team2Share – Integrated Training & Teaching for Learning further aiming Knowledge Sharing Across Generations” (Proiect nr. KA2 2020-1-RO01-KA204-079963), finanțat de Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, prin programul Programul Erasmus+.

În parteneriat cu alte nouă organizații europene din patru state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Grecia, România) și Turcia, INCSMPS își propune prin acest proiect să susțină dobândirea de competențe cheie, inclusiv abilități de bază pentru toți, prin dezvoltarea și transferul de metode inovatoare de învățare pentru adulții cu calificare scăzută, inclusiv, dar fără a se limita la grupuri vulnerabile.

Proiectul a fost conceput în contextul în care aproape trei sferturi din populația UE deține cel puțin o calificare la nivelul învățământului liceal superior, însă abilitățile de bază de alfabetizare și calcul nu sunt un fapt de la sine înțeles. În 2017, în jur de 61 de milioane de adulți cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani își încetaseră educația formală înainte de a finaliza învățământul secundar superior.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

1. Consolidarea abilităților cheie, inclusiv a abilităților pentru viață, prin introducerea de metode inovatoare utile pentru profesori și formatori;

2. Sprijinirea dezvoltării și adoptării abordărilor inovatoare în metodologiile de învățare și tehnologiile digitale pentru predare și învățare;

3. Îmbunătățirea accesului la formare pentru adulții cu calificare scăzută, cu accent pe grupurile vulnerabile, prin creșterea calității, a ofertei și accesibilității oportunităților de învățare adaptate nevoilor lor de învățare;

4. Oferirea de oportunități pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice / formatorilor prin dezvoltarea unor metode digitale eficiente, deschise și inovatoare care să sprijine munca cu adulți slab-calificați.

GRUPUL ȚINTĂ

0
ADULȚI SUB-CALIFICAȚI
0
PROFESORI/MENTORI/FORMATORI
0
EXPERȚI