Slide Integrated Training & Teaching for Learning further aiming Knowledge Sharing Across Generations Nr. KA2 2020-1-RO01-KA204-079963
Ulusal Çalışma ve Sosyal Koruma Alanında Bilimsel Araştırma Enstitüsü (INCSMPS) 01.11.2020 - 31.10.2022 tarihleri ​​arasında "Team2Share - Nesilden nesile daha fazla bilgi paylaşımını amaçlayan Öğrenme için Entegre Eğitim ve Öğretim" projesini yürütmektedir (Proje no. KA2 2020-1- RO01-KA204-079963), Erasmus + Programı aracılığıyla Avrupa Komisyonu, Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından finanse edilmektedir.

 

INCSMPS, 8 ortak ile birlikte, savunmasız gruplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, düşük vasıflı yetişkinler için yenilikçi öğrenme yöntemleri geliştirip, herkes için temel beceriler de dahil olmak üzere temel yetkinliklerin kazanılmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.

HEDEF GRUP

0
DÜŞÜK VASIFLI YETIŞKIN
0
PROFESÖR/MENTOR/EĞITMEN
0
UZMAN

ORTAKLARIMIZ

2 yıl boyunca 4 AB ülkesinden 9 kuruluş: Romanya, Belçika, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye Team2Share projesine katkıda bulunacak